Jenis Jenis Akar Tumbuhan

Secara umum, ada dua jenis akar yaitu:

  1. Akar serabut. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Walaupun kadang-kadang, tumbuhan dikotil juga memilikinya (dengan catatan, tumbuhan dikotil tersebut dikembangbiakkan dengan cara cangkok, atau stek). Fungsi utama akar serabut adalah untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan.
  2. Akar tunggang. Akar ini umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan makanan. #sebagai contoh ; wortel, ubi dan sebagainya dalam bentuk umbi-umbian.
  3. Akar Gantung Akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Namun, bila telah mencapai tanah, akar tersebut masuk ke dalam tanah dan berfungsi menyerap air dan garam-garam mineral. Tumbuhan yang memiliki akar gantung misalnya beringin.
  4. Akar Napas Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Akar tersebut sebagian muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi berada di dalam tanah. Akar ini terlihat seperti menopang tegaknya batang. Akar napas mempunyai banyak celah tempat masuknya udara. Jadi, sesuai namanya, akar napas berfungsi untuk bernapas. Tumbuhan yang mempunyai akar napas, misalnya bakau dan pandan.
  5. Akar Pelekat Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok maupun tumbuhan lain. Tumbuhan yang mempunyai akar pelekat, misalnya sirih.
Tag Search :
jenis akar tumbuhan gelombang cinta
jenis tumbuhan akar gantung
jenis tanaman akar gantung
jenis tumbuhan yang memiliki akar gantung
jenis tumbuhan yang mempunyai akar gantung
jenis akar tumbuhan dan fungsinya
jenis dan fungsi akar tumbuhan
jenis akar tumbuhan dan contohnya
jenis akar tumbuhan dan fungsinya
jenis akar tanaman dan contohnya
jenis akar dan tumbuhan
jenis akar pada tumbuhan dan contohnya
jenis akar pada tumbuhan dikotil
bentuk akar tumbuhan cabai
jenis akar tumbuhan dan contohnya
jenis akar pada tumbuhan beringin
jenis akar tumbuhan anggrek
jenis akar tumbuhan apel
jenis gerak tumbuhan air
bentuk akar tanaman adenium
jenis akar pada tumbuhan anggrek


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Jenis Jenis Akar Tumbuhan"

Posting Komentar